معمای حبه ی قند

 

سوال:

۱۰ تا جعبه قند داریم.

هر جعبه از ۱۰۰۰ حبه قند تشکیل شده. وزن هر حبه قند ۱۰ گرمه.

این وضعیت تو همه جعبه ها همین طوریه ولی فقط یکی

از جعبه ها، حبه هایی با وزن ۹ گرم دارد.یه ترازو

داریم و می خواهیم فقط با یک بار وزن کردن 

 بفهمیم کدوم جعبه وزن کمتری داره.

حالا چیکار کنیم؟

 

مطمئنی میخوای جواب رو ببینی؟