تست هوش : وزن سگ گربه

یک سگ، روی

هم چند کیلو وزن دارند؟

برای دیدن پاسخ به ادامه ی گزارش پست ]

منبع
برچسب ها :

, ,